1 ارسال در این موضوع قرار دارد

چنانچه از گرافیست ها درخواست ساخت و فرستادن HUD را دارید، تاپیک جدیدی با عنوان "درخواست HUD" باز کرده و فرم زیر را در آن پر کنید:

 

1. آیا Font بازی تغییر کند؟ (می توانید یک Font ارائه دهید):

 

2. آیا Font chat box بازی تغییر کند؟ (می توانید یک Font ارائه دهید):

 

3. آیا دور Minimap تغییری کند؟ (می توانید عکس برای جایگزین ارائه دهید):

 

4. آیا Crosshair (نشانه تیر اندازی) بازی تغییر کند؟ (می توانید عکس برای جایگزین ارائه دهید):

 

5. آیا Icon های مپ بازی تغییری کند؟ (می توانید عکس برای جایگزین ارائه دهید):

 

6. آیا Fist (علامت مشت در حالت Defualt) تغییری کند؟

 

7. آیا مپ بازی تغییری کند؟ (می توانید عکس برای جایگزین ارائه دهید):

 

8. آیا Icon اسلحه های بازی (هنگام در دست گرفتن اسلحه, جایگرین Fist می شود) تغییر کنند؟ (می توانید عکس برای جایگزین ارائه دهید):

 

9. آیا می خواهید HUD شما بصورت شخصی باشد و کسی توانایی دسترسی به آن را نداشته باشد؟

 

10. توضیحات تکمیلی و درخواست تغییرات بیشتر (اختیاری):

 

 

نکات:

 

1. اگر نیاز به تمامی فیلد های فرم ندارید می توانید جای آن را خالی بگذارید.

 

2. اگر بعضی فیلد ها خالی بماند, آنها را بصورت Defualt بازی ارسال می کنیم.

 

3. به دلیل محدودیت های بازی Gta san andreas دور Minimap فقط می تواند مشکی باشد.

 

4. اگر می خواهید HUD شما بصورت شخصی باشد, به منظور ارائه نشدن عکس هایتان می توانید عکس های مد نظر را در پیام شخصی گرافیست ها ارسال کنید و در این فیلد لینک پیام شخصی را ارائه دهید.

 

همچنین:

نقل قول

تاپیک هایی که بیشتر از 5 روز فعالیتی ندارند باید توسط گرافیست ها قفل شود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.