Ali

درخواست عضویت

3166 ارسال در این موضوع قرار دارد

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: viGil.png
• سن واقعی:
19
• اسم واقعی: امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قلدر چار شونه کشتی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 - 13:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Tusk.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: مانی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال-با اشتیاق-خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): [14:00 تا 17:00] و [20:00 تا 23:00]
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع طلبی و پیشرفت
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون زیاد تعریفشو شنیدم و بهش علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ازش خوشم میاد و باهاش حال میکنم!
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Hjking.png
 • سن واقعی: 19
• اسم واقعی: رضا
 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر تلاش و خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1200-19:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رفتن به فکشن دیگر
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
  • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Spix.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب مهربون فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 الی 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رفتن به فکشن جدید
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 الی 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@BloodyClaw درخواست شما برای اقلیت Los santos vagos رد شد.

دلیل: شما رنک 2 دسته ملایم ندارید.

@Tusk درخواست شما برای اقلیت Los santos vagos قبول شد.

@GodViper درخواست شما برای اقلیت Los santos vagos قبول شد.

@Spix درخواست شما برای اقلیت Los santos vagos قبول شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Erfan.png
 • سن واقعی: 19
• اسم واقعی: سامان
 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پر تلاش و خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1200-19:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رفتن به فکشن دیگر
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر رفیق
  • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: BigSkull.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: میعاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ __
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:   Z3D.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: شایان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بیکار
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  کم 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  همه وقت
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  این دسته متوسط رو تاپ کنم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون کمک میکنم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  10 یا 15 بار

 

 

 

 

بهت احترام میزارن چون با ما دیدنت:)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Parsa..png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: پارسا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم, خوب, مهربون و تو دل برو
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3 تا 4 _ 7 تا 10
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بکش بکشو دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Ciggy.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: ماهان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در کل پسر خوبیم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1-3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خوشم نیومد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیقام اینجان
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1-3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Smart..png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال , با جنبه , تابع قوانین
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 12 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:30 تا ....
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به درد نمیخورد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای ادم کشتن و رنک 2 شدن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ Gunner خوبی هستم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 تا 20بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: XxALI_FxX.png
• سن واقعی:  17
• اسم واقعی:  علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  با جنبه و مهربون
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  15:00 - 22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم بیام دسته متوسط و تجربه ی جدید.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  علاقه دارم.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  با علاقه کار میکنم و در علاقه پیشرفت هست.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 تا 8 بار.

  • مرسی 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: AsleKaar.png
   • سن واقعی: 22
• اسم واقعی: میلاد
 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوبیه
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بعدازطهر 2 تا دوازده یک
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: سخت گرفت به تنگ اومدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینجوری
    • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟84 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

_.WizarD._.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی:  علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  خوب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغییر
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: از دسته ویژه خوشم نیومد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدرش آشناس
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ احساس می کنم اینطور باشه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 تا 8 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: ebrahim199.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: ابراهیم
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه فرد کم یاب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ +4
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغییر
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به فکشن دسته متوسط
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پیشرفت در بازی
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جای دیه ندارم برم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: ChiliBoy.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: حامد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه فرد کم یاب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ +4
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغییر
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به فکشن دسته متوسط
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پیشرفت در بازی
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جای دیه ندارم برم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: BigSkull.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: میعاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون گدایه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): من امشب دوستش داشت
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خدا وکیلی خیلی میخوامش
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  %5BR%5Dock.png
• سن واقعی:  17
• اسم واقعی:  آرین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  خوووب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  زیاد 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  12:00 - 08:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دوست داستم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  فکر نمیکنم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  8

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری