Ali

درخواست عضویت

3166 ارسال در این موضوع قرار دارد

بازیکنان  Wolf0919 و LegionKiller و ShahinMP و sattar083  درخواست عضویت شما قبول شد.

 

برای تست آماده باشید .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلAbolfazl.HeRo.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: ابولفضل
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر گانر خون سرد
• روزانه چقدر بازی می کنید؟7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2تا6 8 تا 11
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ناس
گاری با قوانین فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بیشتر گانر ها اینجان منم میخام بیام
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون منم مثل تمام پلیر هاشم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5BAgent%5DLeon.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: عرفان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور با تعصب با کسی هم شوخی ندارم B|
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دسته متوسط علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا قوانین دسته متوسط را به خوبی بلدم و علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2-3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن Abolfazl.HeRo  درخواست شما قبول شد !

 

برای تست آماده باشید .

 

بازیکن [Agent]Leon درخواست شما رد شد ! شما داخل فکشن هستید .

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

AliKeRmaN مهمان

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: mamadkhan.png
• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: محمدرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با هر کی باهام کاری نداشته باشه رفیقم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 2 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 04:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدر بودم که اومدم بیرون
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): ۀیدرش رفیقه قرار بود برم جایه دیگه که نظرم عوض شد میام اینجا
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همه چیش خوبه اولین دسته متوسطمه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:         

%5B%5BKing%5D%5D.png

• سن واقعی: 16
• اسم واقعی:مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:فعال.قوی.پولدار.بااخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1الی3:30
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدرش خوب نبود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستانم اینجا هستن و این شغل را دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیاقتش رو دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: sara_13.png
• سن واقعی:17
• اسم واقعی: سارا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم شيطون عاشق بازي خوش اخلاق مهربون گاهي هم عصبي
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زياد بيشتر از ده ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 13:00-04:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نبودم 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دسته مافيا علاقه دارم و از رنگ و hq اين دسته خوشم مياد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون زياد بازي ميكنم و دوست دارم جزو مافياي شهر باشم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلArash_Hunter.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: ارش
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال خوش اخلاق با حوصله
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا 05:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتم و با لیدر سازگار نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدید به این فکشن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5Bp%5Dhantom.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی:مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور با تعصب با کسی هم شوخی ندارم 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دسته متوسط علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا قوانین دسته

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن [p]hantom arash_hunter , [[king]]  درخواست شما قبول شد !

 

برای تست آماده باشید .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Kenzo.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: حمیدرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با تعصب , جدی , خوش رفتار
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به خاطر اینکه میخواستم چند ماهی بازی نکنم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این دسته رو خیلی دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانریم خوبه و به فکشنا تسلط کامل دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: FreezingFire.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: نیما
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه فرد معمولی و فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10-12 ساعت

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (14:30-24:00)
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ندارم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این از دسته متوسط بودم خوشم میاد و اکثر دوستام تو این فکشن هستن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علایق
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: HiDDeN.KiLLeR.png
• سن واقعی: ۱۷
• اسم واقعی: پوریا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خون گرم. هوای رفیقامو دارم. خوش اخلاق و مهربان
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ تا ۵ ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰-۲۳:۰۰
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتم و خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این دسته متوسط علاقه دارم و همچنین اکثر دوستام اینجان
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دسته متوسط رو بلدم و همچنین علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ تا ۴ بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن  Hidden.Killer  , FreezingFire درخواست شما قبول شد !

 

 

برای تست آماده باشید .

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: dragonl.png
• سن واقعی:15
• اسم واقعی:کسری 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:اروم و وظیفه شناس و فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00-15:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:وانتد نداشتیم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون کاملا بلدم و دوستام اینجان
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون کاملا بلدم و فکشن رو دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:Crash.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم اذیت نکنی اذیت نمیشی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4-7
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون ارومم و با صبر
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ارومم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید:3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: SamanKhan.png

• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: سامان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و خیرخواه
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 16:00 و آخر هفته ها 10:00 تا 14:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: مشکلات شخصی
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  2-3 بار

ویرایش شده در توسط samankhan
اضافه کردن اطلاعات کاربری

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن  crash , samankhan  ,dragonl درخواست شما قبول شد !

 

 

برای تست آماده باشید .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

benyamin_ab.png

• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با معرفت ، عشق جی تی ای ، ماشین باز ، با حال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 6 به بالا
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 الی 18:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ازش خوشم نیومد چون حوصله ما سر می برد و نمی ارزید
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستارم دسته متوسط را امتحان کنم و خودم را توش محک بزنم تا حالا تو دسته متوسط نبودم.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون منم دست نشونه خوبی دارم و بچه ها می گن خوبه و اسکیرین شات دیگه نمی خاد و خفنه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 به بالا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: _MaDi_.png
• سن واقعی: 24
• اسم واقعی: پویا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (18:00 - 22:00)
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه دارم به این دسته
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم و وقت ازاد زیاد دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  3 4بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: SaTaN.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ .. بامرام . شاخ 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  16 تا 21 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: از لیدریه فکشن  Tow Truck Company بر کنار شده بودم و بای داده بودم 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): در خواست لیدر فکشن بود . سینا 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانری 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن  Satan , benyamni_ab  ,_madi_ درخواست شما قبول شد !

 

 

برای تست آماده باشید .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: EroGon.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: امید
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال با مرام دوست همیشگی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 23:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سینا می خواهد چون ممبر نیاز داره
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمی دونم سینا میگه بیا وار بده فعالم باش چون دوستمه میام
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار

ویرایش شده در توسط 0MID

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری