Ali

درخواست عضویت

1793 ارسال در این موضوع قرار دارد

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: caspian.sp.740.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی:  sepehr
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من ادم صبور و سعی میکنم تو نوع خودم بهترین باشم.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 تا 13 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9:00-16:00 و 20:00-23:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تا به حال فکشنی نداشتم.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  من عاشق خانواده ی دسته متوسط ها هستم و شاید راهی باشه که از شر پلیسا راحت شم😐
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ در تیر اندازی مهارت بالا ( duel ) و میدونم که در دسته متوسط موفق خواهم بود .
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 تا 13 بار.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@spmir740 با سلام با درخواست شما موافقت شد، با بنده در بازی تماس بگیرید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: mking22.png
• سن واقعی:18 
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و باحوصله
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 15 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12ظهر تا 3 شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باعث پیشرفتمه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: sbghost.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: رامتین 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و با حوصله
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4 تا 11
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و استعداد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون نشونه گیریم خوبه و علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار در روز

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: jfr.tajik.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: جعفر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت یا بیشتر
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا 4بعد از ظهر یا 9 تا 12 شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وقتی علاقه هست موفقیت هم هست
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر از 5بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Mking22 شما به دسته دیگر تعلق دارید

@ramtonghost1 @jfr با درخواست عضویت شما موافقت شد، با بنده در بازی تماس بگیرید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  nimatf.png

• سن واقعی: 16

• اسم واقعی: نیما

• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش رفتار.صبور

• روزانه چقدر بازی می کنید؟  8 ساعت

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12-15

• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم

• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون لیدر خوبی داره

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون باحاله

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Limit.png
• سن واقعی: امیرحسین
• اسم واقعی: 19
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بسیار مهربان
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 24 ساعته
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11 صبح تا 2 نصفه شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اخراج شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیقم اینجاست
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رفیقم اینجاست و لیدر نابش
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ خییلی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: AminAghaParvaane.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و ساکت و فعال 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط کلان فکشناش خوبن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• سن واقعی: 16

%5BA%5D.FirePlayeR.%5BN%5D.png


• اسم واقعی: آرمین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یک فرد معمولی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هر وقت
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینطوری
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همچین فکری نمی کنم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: MlLAD.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: مهیار
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق.شوخ اما موقع کار جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ +4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمی کنم مطمئنم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-6 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Scroll.png
• سن واقعی: 22
• اسم واقعی: امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم خوب دست به گانم بد نیست
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 23:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم تازه بک دادم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): اینجارو دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ هست دیگه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل : SamaN.GH.png

سن واقعی: 18
• اسم واقعی: سامان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم خوبیم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ معلوم نیست ساعتش
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نمیاد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ جای خوبیه و پر درآمد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قبلا تجربش کردم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 - 7

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@SamaNBrave با سلام و درود، با درخواست شما موافقت شد، برای تست اماده باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@DrAk با درخواست عضویت شما موافقت نشد شما تنبیه اقلیت دارید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: ._Ashkan_..png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: اشکان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  پلیر فعال شوخ و fun
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7-8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00-17:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای PC ام مشکلی پیش اومد چند روز نبودم اخراج شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از این فکشن خوشم میاد و عاشق گنگ هستم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چند تا از رفیقام اینجان و از این فکشن خیلی خوشم میاد
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@DrAk با درخواست شما موافقت شد، جهت تست در بازی با بنده تماس بگیرید

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: mohammadb83.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: محمد باقر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: رفیق باز
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-17:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کسل کننده
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): راحت شدن از دست پلیس برای رفیقم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانرم و arms dealer skill5 ام
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار

ویرایش شده در توسط mohammadb83

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5Bmr%5Damir.rz.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: امیررضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صلح طلب و صبور
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 الی 18:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربه و اطلاعاتی دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: jfr.tajik.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: جعفر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت یا بیشتر
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا 4بعد از ظهر یا 9 تا 12 شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خستگی
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون وقتی علاقه هست موفقیت هم هست
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر از 5بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

pishoki.png

• سن واقعی: 16

• اسم واقعی: آرمین

• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ساکن شمال ایران قد بلند

• روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدودا 10 تا 12 ساعت

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (00:00 - 12:00)

• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای آمدن به دسته متوسط

• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید 2 تا 3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: saleh.kham.png
• سن واقعی: 13
• اسم واقعی: محمدصالح
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با دوستانم مهربانم و به آنها کمک میکنم .
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 11 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9:00 تا 20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون از کارم خسه شوده بودم و من نمی توانستم بادوستانم زیاد بازی کنم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوستم می خواد بیاد به این خانواده
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از دست پلیس ها راهت میشم و در درگیری هاهم هستم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2تا3 بار

ویرایش شده در توسط mohammad13

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: hossein14.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: حسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال شاد و شوخ و تابع قوانین سرور
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11 تا 1 روز و 8 تا 11 شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون به لول 12 رسیدم و خواستم بیام یه فکشن بهتر
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %24ajjad.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: سجاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بد نیستم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هست
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری