Ali

درخواست عضویت

1436 ارسال در این موضوع قرار دارد

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: fc_poker.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم و خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1:00 الی 11:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برا اومدن به دسته متوسط
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن باحالیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکه خوبیه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Fang.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: مهرداد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 تا 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14 تا 23
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Spirit.png
• سن واقعی: 91
• اسم واقعی: پرهام
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام زود رنج
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 07:00تا 10:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نیمدونم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میدونم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: batek.png

• سن واقعی: 16

• اسم واقعی: میعاد

• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق

• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۲ الی ۴ ساعت

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 14:45

• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع

• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟  (حداقل 30 کلمه): چون تا حالا دسته متوسط نرفتم و امتحانش ضرری نداره

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دست به گانم بدک نیست

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۲ بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: .BandiT..png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: مهرداد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 تا 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14 تل 24
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:YellowMooN.png
• سن واقعی: 91
• اسم واقعی: پرهام
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام زود رنج
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 07:00تا 10:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نیمدونم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میدونم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: arash.sultan.png
• سن واقعی: 19 
• اسم واقعی: آرش
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): همیشه
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: قبلا بازی میکردم یادم نمیاد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای تجربه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: nimazxz.png
• سن واقعی:17
• اسم واقعی: نیما
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ -2 4
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-19:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک کردن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پولل
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تفریح
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-6

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

Nazanin_80.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: نازنین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5تا 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00الی 23:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جالبه دوست دارم.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم این فکشن رو.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: LorD%24taR.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: کیارش
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با حال. رفیق خوب. کم اعصاب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ نا معلوم
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: که بیام اینجا
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با حاله 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوسش دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: mohammadostad.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: محمدرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق . مهربان در صورت لزوم خشن 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3 ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون رفیقم توش 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باس باشه 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3 بار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری