Ali

درخواست عضویت

2170 ارسال در این موضوع قرار دارد

• عکس سايز کوچک از "اطلاعات کاربري" از طريق کنترل پنل .MorvariD..png
• سن واقعي:  21
• اسم واقعي: مروارید 
• در 30 کلمه خود را توصيف کنيد: فعال، خوب، پايبند قوانين
• روزانه چقدر بازي مي کنيد؟ 2-3 ساعت
• در چه ساعت هايي بازي مي کنيد؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  21-2
• چرا شما فکشن قبلي را ترک کرديد: فعال نبودن
• براي چه مي خواهيد به اين فکشن بياييد؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن جالبيه
• چرا فکر مي کنيد که اين فکشن جاي مناسبي براي شما هست؟ مناسبِ
• روزانه چند بار انجمن را چک مي کنيد؟ 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  JuGVaR.png
• سن واقعی: 21
• اسم واقعی: سایه
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال ، معتاد SAMP ، متعهد به کار و با حصله و آرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر از 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3 بعد از ظهر تا اخر شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل مشغله کاری مدتی نبودم و کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  به دلیل اینکه معلمی را دوست دارم و حقوقش خوبه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ روحیاتم به این فکشن نزدیک تره و دوستش دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7-8 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@pegah

درخواست عضویت شما قبول شد. شما در صف قرار گرفتید.

@Muffin

درخواست عضویت شما قبول شد. شما در صف قرار گرفتید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Saqar216.png

• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: ساغر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان با ادب و با رفتاره اجتماعی بسیار خوب و قانون مند
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00-22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبوده ام
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و تعریف دوستان 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیل اینکه معلمی را دوست دارم علاقه مندم به این دسته
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: MrKasraGameR.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: kasra
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اعتماد به نفس بالا سرعت عمل بالا و عکس العمل سریع و درست
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ الا ۱۰
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 00:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل30 کلمه): علاقه 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و امادگی 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل ۲+

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: __AreS__.png
• سن واقعی: 24
• اسم واقعی: هومن
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم خوب×علاقه مند ب سرور.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 یا 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3:00 تا 12:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم ب اینکار.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ واسه این ک دوسش دارم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید:5 6 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@AreS

درخواست عضویت شما قبول شد. شما در صف قرار گرفتید.

@MrKasraGameR

درخواست عضویت شما قبول شد. شما در صف قرار گرفتید.

@World

درخواست عضویت شما رد شد. به دلیل درخواست مکرر در خارج از فروم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: MhdiMoqdm.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال ، معتاد SAMP ، متعهد به کار و با حصله و آرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر از 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3 بعد از ظهر تا اخر شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل مشغله کاری مدتی نبودم و کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  به دلیل اینکه معلمی را دوست دارم و حقوقش خوبه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ روحیاتم به این فکشن نزدیک تره و دوستش دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7-8 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: KiNGDiDeBaN.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: فرزاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال ، معتاد SAMP ، متعهد به کار و با حصله و آرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر از 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3 بعد از ظهر تا اخر شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل مشغله کاری مدتی نبودم و کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  به دلیل اینکه معلمی را دوست دارم و حقوقش خوبه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ روحیاتم به این فکشن نزدیک تره و دوستش دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7-8 بار

ویرایش شده در توسط AmirMY

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: jack._.black.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: مبینا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون و درس خوان
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای 2 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ظهر تا شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:_
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون فکشن خوبیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا اینجا بودم و خوب کارم رو بلدم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟10 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5B3naTor%5D.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: ممد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ مهربون
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نمی کنه
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ درامد داره
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@MohammadAli

درخواست عضویت شما قبول شد. شما در صف قرار گرفتید.

@mobimak4

درخواست عضویت شما قبول شد. شما در صف قرار گرفتید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:soheylabasifar.png 

• سن واقعی:18 
• اسم واقعی:سهیل 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:صبور و ارام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟4تا8ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):زمان مشخصی ندارم 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم این اولین فکشنمه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون این شغلو دوس دارم 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون این شغلو دوس دارم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟حدااکثر10

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Aghaye_Mamoli.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: مهدی 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  خوب بد عالی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ +3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدرش 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10+

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@MHST

درخواست عضویت شما رد شد. به دلیل درخواست مکرر در خارج از فروم.

@MiNViSiBle

درخواست عضویت شما قبول شد.آماده تست باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: erfan276.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: همیشه فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  5 ساعت الی 8 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  3 تا 10
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینطوری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: araz.nadery.gg.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان_عادل
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پول توش ع
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پول خوبی داره
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@BlackVitamin

درخواست عضویت شما قبول شد. به دلیل تکمیل بودن ظرفیت شما در صف قرار گرفتید.

@erfan276

درخواست عضویت شما قبول شد. به دلیل تکمیل بودن ظرفیت شما در صف قرار گرفتید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری