Ali

درخواست عضویت

2438 ارسال در این موضوع قرار دارد

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: GrandGunner.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: ابوالفضل
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تعریفی نیست
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): همیشه
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نمیاد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنک 2
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +0

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Luciano.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: sepehr
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب بد نیسم قابل تحملم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیس
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رانگ بن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستمون اینجاس رنک دو
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  نمذونم همجوری
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10-20

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Mobinaaa.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: مبینا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پرو.علاقمند به سمپ.با حوصله
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا 21
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:این خوبه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون جذابه و عالی و لیدر بهتری داره
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون عاشقشم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: pinkgirll.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: ارزو
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ساده  مهربون ولی عصبی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 13:00-00-00 11
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-00:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدن کمی ناراحت شدن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن دوست دارم 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمیکنم مطمعام 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ همیشه بازه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Ali_SenaTor.png

• سن واقعی: 18

 • اسم واقعی: علی

 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  فعال
 • روزانه چقدر بازی می کنید؟ متغیر
 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر
 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم تایم
 • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  درآمد
 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  علاقه

 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: MHST.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: محمد حسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سعی میکنم خوب باشم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 16_20 زمان معینی ندارم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته کننده بود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید: از معلمی خوشم میاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جایه جالبیه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ دوسه بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

%5BS%5DahaR.png
• سن واقعی: 21
• اسم واقعی: کامیاب
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ساده  
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00-00:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدن کمی ناراحت شدن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن دوست دارم 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمیکنم مطمعام 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ همیشه بازه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: SmOker.png
• سن واقعی: 22
• اسم واقعی: دارا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب. بیکار
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 7
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 الی 23:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جالبه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:JuGVaR.png 
• سن واقعی: 21
• اسم واقعی: سایه
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معتاد سمپ - متعهد - فعال و خوش اخلاق و اجتماعی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ +7 الی +8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  11:00 - 21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک نکردم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق خوبی داره و فکشن فانی هست . فکر میکنم معلمی فان باشه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  حس خوبی نسبت بهش دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بشتر از 7 8 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Pluto.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: احسان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب با اخلاق پرکار
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم😑
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربه بسیاررر زیاااااد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 +

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: REXOR1385.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: امیر محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان ،با ادب، فداکار، فرد قانون مند
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 الی 10

 در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی به تایم مدرسه دارد🤔

 چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اخراج شدم😭
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوستم دارم و دوستم از اینجا تعریف کرده است.😍
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون به ان عشق می ورزم😍
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +4🤔

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Muffin

درخواست عضویت شما رد شد. شما تنبیه اقلیت (FP) دارید.

@Eh3an176fff

درخواست عضویت شما قبول شد. شما در صف قرار گرفتید.

@REXOR1385

درخواست عضویت شما قبول شد. شما در صف قرار گرفتید.

ویرایش شده در توسط b3hiba

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Blue_Tro.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب با اخلاق پرکار
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربه بسیاررر زیاااااد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Black__Knight0.png

• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: سهیل
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوبیم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نمیاد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام معلم خوبی بشم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  معلمی دوست
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری