Ali

درخواست عضویت

3529 ارسال در این موضوع قرار دارد

بازیکن WilliamLP درخواست شما قبول شد.(آماده تست باشید)

بازیکن MarCel درخواست شما قبول شد.(آماده تست باشید)

بازیکن BlackZing درخواست شما قبول شد.(آماده تست باشید)

  • مرسی 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

KOP_Parsa.png

• سن واقعی: پارسا
• اسم واقعی: 18
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ساکت.صبور و شکیبا.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:00 -8:00 شب 10:00 تا 12:00 ظهر
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه مندم 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به مهارتم در این زمینه اطمینان دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  1 الی 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Maede.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: مائده
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و مهربون
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (18:00 - 22:00)
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دلیل خاصی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه دارم به این دسته و قبلا هم اینجا بودم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم به این دسته و قبلا هم اینجا بودم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار

  • دوست دارم که 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: A.m.i.r.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرم تو کار خودمه
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (18:00 - 22:00)
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دلیل خاصی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه دارم به این فکشن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم به این فکشن 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:Amir4868228.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: امیرحسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و حافظه ی خوبی دارم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اولین فکشنمه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون معلمی رو دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم و پولم خوب میدن
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2

ویرایش شده در توسط Amir4868228
لینک عکس رو اشتباه دادم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن A.m.i.r درخواست شما قبول شد(اماده تست باشید)

بازیکن Maede درخواست شما قبول شد(اماده تست باشید)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Ali..joker.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: Ali
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:آدمی فعال هستم.به بقیه در فکشن بی احترامی نمی کنم.حرف گوش کن هستم. 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 5تا7
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون اون فکشن رو دوست نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون معلمی رو دوست دارم 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون شغل معلمی را دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: ashkan..png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: اشکان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر خوبی ام و سرم تو کاره خودمه
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا6
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3ظهر تا 8_9شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد و با لولم سازگاره
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم میاد و با لولم سازگاره
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2_3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلqueen2410.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: mahla
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خیلی بیکارم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1 تا 11 شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن دیگه ای نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بیشتر بلدم تا فکشن های دیگه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشنی بسیار قابل احترامیه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  God.png
• سن واقعی:16
• اسم واقعی: مبین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و وظیفه شناس
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 11 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:30   00:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن دیگه ای نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ای به این فکشن دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟علاقه ای به این فکشن دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟بیشتر اوقات

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

pha.png

• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: پرهام
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان-جدی در کار-با مرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1الی2 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15 تا22 شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن دیگه ای نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بیشتر بلدم تا فکشن های دیگه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشنی بسیار قابل احترامیه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1الی2 بار

ویرایش شده در توسط pha
اشتباه تایپی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن God درخواست شما قبول شد (آماده تست باشید).
بازیکن Pha درخواست شما قبول شد (آماده تست باشید).

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5BMr_2%5D.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: سعید
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم ساده با مرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:30-17:30
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: سه روز غیبت
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  اقلیت معلم مدرسه علاقمندم و پول خوبی داره
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قبلا داخلش بودم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

ویرایش شده در توسط SAEED28

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن [Mr_2] درخواست شما رد شد
شما 57 ساعت از ساعات باقی مانده تنبیهتان باقی مانده است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: DoShiZe.png
• سن واقعی: ۱۶
• اسم واقعی: سارا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام و خوش اخلاقم. قوانین رو جدی میگیرم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ تقریبا ۴ ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۷:۰۰-۲۲:۰۰
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خیلی وقت انلاین نشدم کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم و میخوام کار کنم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن ملایمیه و به این فکشن علاقه دارم و قبلا تو این فکشن بودم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 12/14/2016 در 18:24، TwilighT گفته است :

بازیکن God درخواست شما قبول شد (آماده تست باشید).
بازیکن Pha درخواست شما قبول شد (آماده تست باشید).

استاد این تست ما چی شد؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5BMr_2%5D.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: سعید
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم ساده با مرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2-3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:30-17:30
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: توی همین بودم اما نمیدونم چرا
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  اقلیت معلم مدرسه علاقمندم و پول خوبی داره
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قبلا داخلش بودم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن SAEYSM درخواست شما مربوط به یک ماه پیش است (شما باید دوباره فرم عضویت را پر کنید).
بازیکن [Mr_2] درخواست شما رد شد (شما دارای FPunish هستید).
لطفا از درخواست مجدد قبل از پاک شدن FPunish ها خودداری کنید.

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری