Ali

درخواست عضویت

2398 ارسال در این موضوع قرار دارد

@vED درخواست شما برای ورود به اقلیت معلم مدرسه مورد تایید قرار گرفت، برای تست آماده باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلabolfazlfaraji.png

• اسم واقعی:abolfazl
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین13:00تا24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخواهم سابقه کسب کنم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدرش با من همنوع است و ادم بسیار با ادبی است
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟12

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: SIR%28Amir%29.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: امیرحسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق.باهوش.قانونمند.مهربان
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 03:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به علت افلاین بودن به مدت زیاد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستش دارم فکشن خوبیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون جای خوبیه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5BMIS%5DSamin.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی:samin
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال   بامرام    شوخ   با ادب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00تا21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم از معلمی میاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن باحالیه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• سن واقعی:20                   ShahinArvah.png                                   
• اسم واقعی:shahinarvah
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال   بامرام    شوخ   با ادب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00تا21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم از معلمی میاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن باحالیه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@abolfazlfaraji درخواست شما برای ورود به اقلیت معلم مدرسه مورد تایید قرار گرفت، آماده تست باشید.

@mramir درخواست شما برای ورود به اقلیت معلم مدرسه مورد تایید قرار نگرفت، تنبیه اقلیت خود را پاک کنید.

@arvah0997  درخواست شما برای ورود به اقلیت معلم مدرسه مورد تایید قرار گرفت، آماده تست باشید.

@Samin  درخواست شما برای ورود به اقلیت معلم مدرسه مورد تایید قرار نگرفت، تنبیه اقلیت خود را پاک کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5BMIS%5DSamin.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی:samin
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال   بامرام    شوخ   با ادب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00تا21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم از معلمی میاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن باحالیه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل %5BMIS%5DSamin.png

• اسم واقعی:samin
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین13:00تا24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخواهم سابقه کسب کنم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدرش با من همنوع است و ادم بسیار با ادبی است
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟12

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %28A%29li_leito.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان - با حوصله - جدی - پیگیر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۲ ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میتونم خوب کار کنم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴ بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@astara و @Samin درخواست شما در حال بررسی میباشد، لطفا شکیبا باشید.

@HawjLeito درخواست شما برای ورود به اقلیت معلم مدرسه مورد تایید قرار گرفت، برای تست آماده باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Parmisa.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: پارمیسا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب خوش رفتار
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعتی میشه
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00تا22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بار اولمه میرم فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون معلم در بازی کم است و من می خواهم کمک منم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون لیدر و ساب لیدرش خیلی خوب هستن
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %28A%29li_leito.png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان با حوصله پیگیر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 18:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پول خوبی داره از نظر من
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: No%5BO%5DShaB%5Be%5D.png

• سن واقعی: 15

• اسم واقعی: مصطفی

• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب،خوش رفتار،پر کار

• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا ۸ ساعت 

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2:00 - 9:00

• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم

• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوسش دارم

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر و ساب لیدر خوبی‌داره و میتونم پیشرفت کنم:D

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل %5BTM%5DBAX.png

• اسم واقعی:محمد معلم مدرسه دبستان 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب مهربان سرم کار کسی نیست 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین13:00تا24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خودم معلم مدرسه هستم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر این فکسن امیر وزیر هستتش 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد زیاد زیاد

ویرایش شده در توسط astara
نزاشتن نام

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: nimaRG.png

 • سن واقعی:17                                                    
• اسم واقعی: نیما 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحوصله و با دقت 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00تا20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون معلمی رو دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن باحالیه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل hooman021.png

• اسم واقعی:هومن 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب مهربان سرم کار کسی نیست 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین13:00تا24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خودم معلم مدرسه هستم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر این فکسن امیر وزیر هستتش 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد زیاد زیاد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:ReyNold.png
• سن واقعی:19 
• اسم واقعی:امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:وظیفه شناس و با تجربه
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 22:00 تا 10:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:مشکلی پیش اومد که نتونستم به سرور بیام
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خدمت به بازیکنان و سرور و علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم به بازیکنان کمک کنم و اونارو راضی کنم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: MeTtTi.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرم به کار خودمه
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ کار داشته باشم کم، نداشته باشم کلا تو گیمم
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هر ساعتی که بشه 00:00 - 24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به علت عدم فعالیتکیک شدم (علت عدم فعالیت : درس داشتم)
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای مشغول بودن و انجام کار مفید
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکری نکردم دربارش
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1بار الی 10 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام 

@astara درخواست شما برای ورود به اقلیت معلم مدرسه مورد تایید قرار گرفت. برای تست آماده باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:_Turismo_.png 
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوب و با ادب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 02:00 - 16:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که به خاطر لایس دادن به بازیکن ها
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که قوانینش را بلد هستم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: WaziRing.png
• سن واقعی:  23
• اسم واقعی:  امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  عامو چیچی بگم؟
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا فردا 10:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عامو ادمینم کردن 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون همینجا بودم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میخواهم معلم ارساکیا باشم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  5-6 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: RaphaeL.png
• سن واقعی:  محمد 
• اسم واقعی:  18 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  باهوش و خوش تیپ 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  5 الی 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  12:00 تا 17:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  برای تجربه و موفقیت 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  فکر لازم نیست . تجربه اش ضرر نداره 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6 بار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: ResidentEvil.png

 • سن واقعی:21                                                   
• اسم واقعی: mohamad
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحوصله و با دقت 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00تا20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون معلمی رو دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن باحالیه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: MoeinHmd11.png 
• سن واقعی:17 
• اسم واقعی:معین 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:شوخ ، باحال ، مسئولیت پذیر ، پرحرف ، باهوش 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟4 الی 5 ساعت یا بیشتر 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):از 11 صبح تا شب 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):به دلیل حقوق خوب و علاقه به معلمی 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون به معلمی علاقه دارم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4 الی 5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری