285 ارسال در این موضوع قرار دارد

 

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Viper68999.png

 

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/02/05  تا 2020/02/06

 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ ناتوانی برای حضور در میتینگ

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@ImBadBoy درخواست مرخصی شما رد شد. 

شما در حال گذراندن اولین هفته خود در اقلیت هستید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: momojaja.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 11/11/2016 تا 11/2016/12): 8-2-2020 تا 9-2-2020

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مدرسه ما یک هفته در میان، شیفت ظهر و صبح دارد. این هفته ما ظهری هستیم و تا ساعت 17:30 من حضور ندارم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@momojaja درخواست مرخصی شما پذیرفته شد. 

موفق و پیروز باشید. 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: UTM_pm.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 08.02.2020

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟  به دلیل بد موقع بودن تایم میتینگ 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در ۱۳۹۶/۳/۱۲ در 14:33، Ali گفته است:

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:  matinfgr.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/2/8 تا 2020/2/9

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نداشتن وقت برای میتینگ

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@MatinFgR درخواست مرخصی شما پذیرفته شد. 

موفق باشید. 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: .....MAFIA......png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2020/2/12 تا 2020/2/13

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نوبت عصرم نمیرسم راب

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: S.LSD.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2020/2/12 تا 2020/2/13

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ «نیستم برای راب

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@BabeFire درخواست مرخصی شما رد شد. 

شما در حال گذراندن اولین هفته خود در اقلیت هستید! 

@SuzuKi درخواست مرخصی شما پذیرفته شد. 

موفق باشید. 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: S.LSD.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2020/2/13 تا 2020/2/15 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نداشتن سیستم

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Hasansky درخواست مرخصی شما پذیرفته شد. 

موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Cesar.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/2/15 تا 2020/2/16

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟  احتمالا نتونم برای میتینگ ان شم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: UTM_pm.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 15.02.2020 تا 16.02.2020

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ تایم بد میتینگ و نداشتن راب پوینت

ویرایش شده در توسط djamer

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Redux.png

از چه تاریخی تا چه تاریخی: 20/2/24 تا 20/2/25

دلیل مرخصی : تایم بد راب و داشتن مشغله کاری 

ویرایش شده در توسط Redux

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Redux درخواست مرخصی شما پذیرفته شد. 

موفق و پیروز باشید. 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: 0122.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): پنجشنبه تایم راب

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟  نمیتونم در راب شرکت کنم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Heathens.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): پنج شنبه تایم راب (27 ام)

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نمیتونم بیام راب

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5Brobman%5D.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): تا 2020/3/15 2020/3/21

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟مشکلات خانوادگی شاید بتونم بیام اگه تا ۳ روز دیگه اومدم بقیش کنسل اگه نیومدم تا ۱ هفته نیستم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

@godofwar84

درخواست مرخصی شما رد شد. 

شما دیگر در اقیلت خبرنگار نیستید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس اطلاعات کاربری 

makhmal.png

 

از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد

از 2020/03/27  تا 2020/03/28

 

علت:مشکل اینترنتی برای شرکت در راب 

 

در 1 ساعت قبل، makhmal گفته است:

عکس اطلاعات کاربری 

makhmal.png

 

از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد

از 2020/03/27  تا 2020/03/28

 

علت:مشکل اینترنتی برای شرکت در راب 

 

اینترنتم درست شد درخواست مرخصی منو لغو کنید.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@makhmal درخواست مرخصی شما رد شد. دلیل: به درخواست شما.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: ._Princess_..png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 2020/3/30 تا 2020/3/30

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ با عرض سلام و خسته نباشید خدمته لیدر محترم.

متاسفانه, من "Rob Points" ندارم, و نمیتونم در "Rob" شرکت کنم.
با عرض پوزش.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری