187 ارسال در این موضوع قرار دارد

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Edrisw.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/5/6 تا 2020/5/7

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نمیتوانم در وار شرکت کنم و کاره شخصی دارم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP sir_alihl.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):06-05-2020 تا 08-05-2020

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ دسترسی نداشتن به اینترنت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: AMIRJ.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):7/5/2020 الی 8/5/2020

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید

به دلیل مسافرت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: amirking_147.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):  2020/5/7 تا 2020/5/8

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ چهلم مادربزرگ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@AMIRJ83 @aliakbarhasanzadeh در خواست مرخصی شما پذیرفته شد.

@amirking در خواست مرخصی شما رد شد.شما مجاز به مرخصی گرفتن اولین 6 وار مشخص شده خود نیستید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: SickBoy.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/05/13 تا 2020/05/14

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به دلیل داشتن امتحان نمیتونم در دو وار شرکت کنم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:  .SuperMAN.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): از 2020/4/13 تا 2020/4/25

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ یا بای میدم یا نیستم چون روز

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@SuperMAN در خواست مرخصی شما رد شد، تاریخی که وارد کردید قابل قبول نیست.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: solenya.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/05/13

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ برق رفتن

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: solenya.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/05/13

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ برق رفتن

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 21 ساعت قبل، SuperMAN گفته است:

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:  .SuperMAN.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): از 2020/4/13 تا 2020/4/20

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ یا بای میدم یا نیستم چون روز

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: nima_q.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2020/05/14فقط امروز

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید

نبودن کنار کامپیوتر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: .Ebi..png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):از تاریخ 5/20/2020 تا تاریخ 5/21/2020) روز پنج شنبه و جمعه 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به دلیل ازمون و امتحان انلاین نمیتوانم بازی کنم 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: pmt_83.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):20/5/2020 الی 7/5/2020

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ داشتن امتحان

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: .Ebi..png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):از تاریخ 5/21/2020 تا تاریخ 5/22/2020) روز پنج شنبه 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ داشتن امتحان

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Roddy_richh.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):  2020/5/20 تا  2020/5/23

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟  مسافرت  ...و نداشتن کامپیوتر 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: 

AbbasMZ.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):فقط 20-05-2020

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ کار واجب پیش اومده مجبور شدم آفلاین بشم و به وار آخر نرسم.

ویرایش شده در توسط AbbasMZ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: nima_q.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2020/05/20

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید

کار مهم دارم مجبورم افلاین شم

  • چی چی 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@AbbasMZ در خواست مرخصی شما پذیرفته شد.

@FireEBi در خواست مرخصی شما پذیرفته شد.

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: nima_q.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2020/05/21

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید

به جایی میرم و کنار لپتاب نیستم لطفا قبول کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Roddy_richh.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/5/23 تا 2020/5/24

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟  نداشتن وقت کافی برای حضور در جلسه هفتگی فکشن و نداشتن کامپیوتر 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری