186 ارسال در این موضوع قرار دارد

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Snowy.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2017/9/28

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ قطعی اینترنت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: _MeTaL.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 02/11/2017 تا 03/11/2017

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟دارم میرم مو بکارم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: 

NighT_FiRe.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 

11/10/2017 تا 16/10/2017

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نمی تونم زیاد انلاین بشم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:

 NighT_FiRe.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟

18/11/2017 تا 22/11/2017

(تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟

pc خراب هست فعلا اما برای meeting هستم

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:

Flatix.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟

2018-01-31 تا 03-02-2018

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت !! میتینگ نیمتونم باشم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Atomic.png
- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/2/8 تا 2018/2/14
- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟خرابی سیستم و مسافرت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:Atomic.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/2/14 تا 2018/2/16

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ خرابی سیستم

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:

Amino.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): از

16/11/2018 تا 17/11/2018

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟بن شدم نمیتونم میتینگ بیام فکر کردم ادمین ها درخواست رفع محرومیت رو قبول میکنن ولی خبری نشد.

 

 

 

 

__\/__AminTzz__

ویرایش شده در توسط AminTzz

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

بازیکن: @AminTzz

درخواست شما برای مرخصی رد شد.

شما دیگر عضوی از اقلیت نیستید.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:

Flatix.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟

2018-02-21 تا 22-02-2018
- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟
من این هفته بعد از ظهرا کلاس میرم یعنی ساعت 12 میرم تا 7 عصر ! زمان مییتینگ ساعت 6 هست نمیوتنم باشم اون موقع من توی مدرسم .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: b.m.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/11/03 تا 2018/11/09

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به دلیل امتحانات اخر سال نمیتونم به بازی برسم 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در  UCP: ConserVator.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/3/14 تا 2018/4/1.

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 6/2/2017 در 03:03، Ali گفته است:

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCPFestival.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/03/16تا 2018/4/0

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مشکل جی تی ای

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@S0Ren

با درخواست شما موافقت شد, امید است هر چه زود تر مشکلات حل شود.

 

 

 

 

ƝανιƊƊαXσƝᵀᶤᵀᵃᴺ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: GelaDiaToR_.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): از 27/3/2018 تا 3/4/2018   شایدم 1 یا 2 روز کمتر بشه

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ دلایل شخصی و مشکلات کاری و مسافرت بسیار کم

ویرایش شده در توسط GelaDiaToRR

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5BR%5Dixe%5BR%5D.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/04/12

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ بدلیل نتواستن حضور در میتینگ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:  MahyarCraft.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/04/26 تا 2018/04/27

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟  به دلیل این که کلاس دارم و نمیتوانم در میتینگ حضور داشته باشم

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:TheBuge.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟: از 5شنبه 2018/4/26 تا جمعه 2018/4/27

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مشکلات pc 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: XFactor.png

- از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/05/03 /2018/05/04

- به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ دانشگاه دارم نمیتونم برسم 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری