Ali

درخواست استعفاء

600 ارسال در این موضوع قرار دارد

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: .Daei..png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخوام برم یه جا دیگع:|

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: قبلی خوب بود اینم نمیشناسم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: LastStorm.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ لیدرش ضعیفه رسیدگیشم افتضاح

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: امیر ( BattleFury) عالی بود و در هفته تورف های زیادی میگرفتیم اما وضعیت فعلی فکشن داغونه امیدوارم خوب بشه دیگه همین.

ویرایش شده در توسط laststorm

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

بازیکن @Daei درخواست شما برای استفعاء پذیرفته شد.

شما با Fpunish 10 از اقلیت خارج خواهید شد.

موفق باشد.

بازیکن @laststorm درخواست شما برای استفعا پذیرفته شد.

شما با Fpunish 60 از اقلیت خارج خواهید شد.

موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: RastaliNe_.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ اره

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم 

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوب :|

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

بازیکن _Rastaline درخواست شما برای استفا پذیرفته شد.

شما با FactionPunish10 از اقلیت خارج خواهید شد.

AKNumberOne!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:  H_LoOloO.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ آره دیگه اگه نبودم که پست نمیذاشتم

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ لیدرش خوب نیست

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: موفق باشی 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

بازیکن H_LoOLoO درخواست شما برای استفا پذیرفته شد.

شما با FactionPunish10 از اقلیت خارج خواهید شد.

AKNumberOne!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: abbas1379.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ اره

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم 

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوب

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: P4rs4.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله 100%

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ من تا حالا War نرفتم و نخواهم رفت و اینکه با Civilian فرقی ندارم :|

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوب بودن

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

بازیکن P4rs4 درخواست شما برای استعفاء پذیرفته شد.

شما با FactionPunish60 از اقلیت خارج خواهید شد.

AKNumberOne!

ویرایش شده در توسط Freeze

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Steam.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله 

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم و میخواهم اقلیت های دیگری را تجربه کنم.

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:  .FanDaK..png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ حال نکردن

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر Westblade-Speedy عالی بودند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام درخواست شما Steam پذیرفته شد.

شما باFactionPunish10ازاقلیت خارج خواهید شد.

WestBlade

ویرایش شده در توسط SAMIWestblade

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:  .FanDaK..png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر Westblade-Speedy عالی بودند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:  DeaThrowHaCkeR.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ روزی ما نبود که اینجا باشیم 

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: برخوردی با WestBlade نداشتم ولی WestShoter خیلی خوب بود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: LastStorm.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برم استورم 

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:  عالی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: TheGunneR.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ کاملا بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ حال نمی کنم با شرایط جدید

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظری ندارم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: IR.Wizard.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به فکشن دیگر

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: پیشنهادی ندارم-لیدری خوب

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: A77.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به فکشن دیگر

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نقل قول

A77@ درخواست شما برای خروج از Legendary Men Mafia با  FP60   قبول شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: ALICE_UMBRELLA.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دیگه lm  خز شده

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدره خوبی داره هر چتد خودش نمیتونه رهبری کنه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نقل قول

ALICE_UMBRELLA@ درخواست شما برای خروج از Legendary Men Mafia با  FP10   قبول شد.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:spartan1990.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همینطوری

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: موفق باشند

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری