Ali

درخواست عضویت

2636 ارسال در این موضوع قرار دارد

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: .Gambull..png
• سن واقعی: 14
• اسم واقعی: محمد حسام کساییان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قوانین رو کاملا رعایت کرده_ پسر خوبی هستم _ با کسی کاری ندارم که اگه کاری داشت با /call 110 جوابش را میدهم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست گاهی وقت ها صبح ها و گاهی وقت ها همیشه
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  نمیدونم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستش دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4-5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@mohamadhesam درخواست عضویت شما رد شد. 

لول مورد نیاز برای ورود به اقلیت 5 است!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

@ammww @Lavaress @farzadafazel @Hosseinayyubi @Abolfazl0099

درخواست عضویت شما پذیرفته شد.

آماده تست باشید! 

 

موارد تست :

8 سوال از قوانین عمومی. 

7 سوال از قوانین دسته ملایم. 

5 سوال از قوانین اقلیت خبرنگار. 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Ali65.png

• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال-مهربون-گنگ-دیوونه-مغرور 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بنا به تایم مدرسه 12-18
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جالبه پر پوله 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه کافی
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10-12

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  Zebel.png
• سن واقعی: 18 
• اسم واقعی:  امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی حال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00 - 22:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دوست داشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینطور
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینطور
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  زیاد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5BRezaSezar%5D.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: محمدرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بعدظهر ها
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن خوبیه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Heathens.png
• سن واقعی: مانی
• اسم واقعی: 15
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال-باحوصله
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): [14:00 تا 17:00] و [19:00 تا 21:00]
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشنی نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن پرکاری هست و بهش علاقه دارم.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن پرکاری هست و بهش علاقه دارم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: jack._.black.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: مبینا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال و مهربون 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای 3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ظهر تا شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:_
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون باحال ترین فکشن سروره 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا اینجا بودم و کارم رو بلدم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟10

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

Posetive.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: کاویان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال وبامرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ تا ۹ ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  ۹:۳۰ تا ۱۱:۰۰
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن خوبیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من آدم کاری هستم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۱۰ تا ۱۱ بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Kingwizard @Mirza @ReZaSeZar @Heathens @mobimak4 @posetive

درخواست عضویت شما پذیرفته شد.

آماده تست باشید.

 

موارد تست:

8 سوال از قوانین عمومی.

7 سوال از قوانین دسته ملایم.

5 سوال از قوانین اقلیت خبرنگار.

  • دوست دارم که 1
  • مرسی 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Ab0lfazl0099.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: ابوالفضل 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال و مهربون 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای 3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ظهر تا شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:_
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون باحال ترین فکشن سروره 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا اینجا بودم و کارم رو بلدم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟10

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  SmOker.png
• سن واقعی:22
• اسم واقعی:  دارا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی حال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00 - 22:00 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دوست داشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینطور
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینطور
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  زیاد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Abolfazl0099 @NeverDie درخواست عضویت شما پذیرفته شد. 

آماده تست باشید! 

 

موارد تست :

8 سوال از قوانین عمومی. 

7 سوال از قوانین دسته ملایم. 

5 سوال از قوانین اقلیت خبرنگار. 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: erfan276.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق به کاره خود
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  3 تا 10
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینطوری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  5بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: araz.nadery.gg.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان_راستگو_عادل
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام به مردم کمک کنم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اومدم تجربه کسب کنم و پول
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Hediyeh.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: هدیه
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سعی میکنم با همه خوب باشم و عادل باشم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5تا10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 18:00 هستم شب هام میام...
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: وقت نداشتم ولی دوباره اومدم داخل فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کمک کردن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اومدم تجربه کسب کنم و پول
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: arash.ja.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: آرش
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان_راستگو_عادل
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام به مردم کمک کنم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اومدم اسکیل آپ کنم و پول
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Mj_Ricardo2.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: جواد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و علاقمند کار 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی-5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مختلف از صبح تا شب 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: لیدرش خوب نبود
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب درآمد و علاقه 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  iArian.png
• سن واقعی:  18
• اسم واقعی:  آرین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  انسان. از نوع کمیاب.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  19:00 -  20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  خوبه.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  خوبه.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:  Sepi_Khalse.png
• سن واقعی:  18
• اسم واقعی:  سپهر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  انسان. از نوع کمیاب.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  3 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  19:00 -  20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  خوبه.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  خوبه.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: alireza07.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب بد جلف
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ معلوم نیست
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون حوصلشو نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  پول
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پول توشه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +85

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: MR.Z.I.X.png
• سن واقعی: 21
• اسم واقعی: میلاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان خوش اخلاق وظیفه شناس
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 تا 12:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نمیاد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب تجربه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ درآمد خوبی داره
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 85 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

Posetive.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: کاویان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال وبامرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ تا ۹ ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  ۹:۳۰ تا ۱۱:۰۰
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن خوبیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من آدم کاری هستم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۱۰ تا ۱۱ بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: pinkgirll.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: ارزو 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صادق ساده ولی عصبی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (15:00-17:00و18:00-1:00)
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای رفتن به فکشن جدید 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام تجربه کسب کنم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جایه مناسبیه چون میخوام تجربه کسب کنم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@BlackVitamin @fcalireza @TheOlDGunner @alireza07 @MrZiX @posetive @Pinkgirl

درخواست عضویت شما پذیرفته شد. 

آماده تست باشید! 

 

موارد تست :

8 سوال از قوانین عمومی.

7 سوال از قوانین دسته ملایم.

5 سوال از قوانین اقلیت خبرنگار

@erfan276 @Hediyeh @iArian

درخواشت شما رد شد زیرا شما در اقلیت دیگری هستید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری