mohammdsh

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  15
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

درباره mohammdsh

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. mohammdsh

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش.دردسرساز.علاقه به کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 16 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4:00تا12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون دوست دارم به دسته متوسط بیام ب دست به گانم خوبه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمی کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4
 2. mohammdsh

  سن واقعی: 14 • اسم واقعی:محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش.دردسر ساز.علاقه مند به کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 16 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00)4:00تا12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دسته متوسط بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دسته متوسط بیام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 3. mohammdsh

  . سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش. دردسر ساز . علاقه به کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 16 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4:00نا12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دسته متوسط بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دسته متوسط علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمی کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 4. mohammdsh

  سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش.دردسرساز.علاقه به کار. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 16 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4:00تا12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردیدبه دسه متوسط بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نکردم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 5. mohammdsh

  سن واقعی: 14 • اسم واقعی:محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش.دردسر ساز.علاقه مند به کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 16 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00)4:00تا12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دسته متوسط بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دسته متوسط بیام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 6. mohammdsh

  سن واقعی: 14 • اسم واقعی: ÷محمد رحیم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش.کونجکاو . دردسر ساز. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 16 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4تا12 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون به دسته متوسط علاقع دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کوشتن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست داشتم به دسته متوسط بیام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 7. mohammdsh

  سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمد رحیم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش.دردسرساز.فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 16 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00.4:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:سن واقعی: به دسته متوسط برم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به فکشن دسته متوسط علاقه دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 8. mohammdsh

  سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمد رحیم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش.دردسرساز.فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 16 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00.4:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:سن واقعی: به دسته متوسط برم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به فکشن دسته متوسط علاقه دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 9. mohammdsh

  url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/mohammdsh"][/url] سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمد رحیم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش.دردسرساز.فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 16 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00.4:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:سن واقعی: به دسته متوسط برم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به فکشن دسته متوسط علاقه دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 10. mohammdsh

  سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمدرحیم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش*دردسر ساز*فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 16 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00.4:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخوام با دسته متوسته بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن را ئوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نظری ندارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 11. mohammdsh

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ اری - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتم به دسته متوسته - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظری ندارم
 12. mohammdsh

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمدرحیم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش.عاشق خلاف.اجول.خرابکار. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4تا12 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون دوست دارم در فکشن دسته متوسط باشم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خیلی دوس دارم ادمکوشی کونم باخلاف تو بازی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نظری ندارم... • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 13. mohammdsh

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمدرحم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش .زیا حرف میزنم. اجول.مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): {11:00.12:00} • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم بیایم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 14. mohammdsh

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمد رحیم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحوسله.باهوش..یاد حرف میزنم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00.12:00 .چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون دوت دارم داخل فکشن باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 15. mohammdsh

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمدرحیم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش.ارام. باحصله... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00) 12:00 - 11:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ انگیزه زیادی به این فکشن دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3