Amiufcir

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  5
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Amiufcir

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Amiufcir

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16• اسم واقعی: حمیدرضا• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب ، مهربان، صبور• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ( 9:30-12:00) , (14:30-16:30) , (20:00-22:00)• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:انداختنم بیرون• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فعالم و بهش علاقه دارم• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 15بار
 2. Amiufcir

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16• اسم واقعی: حمیدرضا• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب ، صبور، مهربان ، فعال• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6ساعت• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (9:30-12:00) , (14:30-16:30• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فعالم و بهش علاقه دارم• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 15بار
 3. Amiufcir

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶• اسم واقعی: حمیدرضا• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب،صبور،باخلاق،فعال،• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ساعت• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (9:30-12:00) ,(14:00-16:00),(20:00-22:00)• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:انداختنم بیرون• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فعالم و به این فکشن علاقه دارم• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون صبورم و به این فکشن علاقه دارم• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟10بار
 4. Amiufcir

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16• اسم واقعی: حمیدرضا• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور،مهربان،با اخلاق• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ساعت• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (9:00- 11:30),(14:30-16:00),(20:00-21:00)• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومد به این فکشن• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این این فکشن علاقه زیادی دارم.• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۵بار
 5. Amiufcir

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حمیدرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور ، مهربان ، خوش اخلاق ، فعال، منظم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا7ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (9:00 - 12:00) و (14:30 - 16:30) و (19:00 - 20:30) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به این فکشن علاقه بیشتری دارم و به همین دلیل فکشن قبلی را ترک کردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا در اکثر اوقات روز فعال هستم و به کار با ماشین علاقه دارم و بیشتر در گذر از خیابان های شهر هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا من فرد بسیار منظمی هستم و به فکشن علاقه زیادی دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 تا 9 بار