mmm28

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  10
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره mmm28

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. mmm28

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طبع ولی در کار جدی صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در گیر درس بودم اون زمان زمان امتحان های ترم دوم بود چند مدت نرفتم توی بازی کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشین خوبیه وخیلی جای عالی هست ولیدر خیلی خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدره خوبی داره در کل فکشن خوبیه و میتونم در این فکشن پیشرفت کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4تا 5 بار
 2. mmm28

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طبع ولی در کار جدی صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در گیر درس بودم اون زمان زمان امتحان های ترم دوم بود چند مدت نرفتم توی بازی کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشین خوبیه وخیلی جای عالی هست ولیدر خیلی خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدره خوبی داره در کل فکشن خوبیه و میتونم در این فکشن پیشرفت کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4تا 5 بار
 3. mmm28

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طبع ولی در کار جدی صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در گیر درس بودم اون زمان زمان امتحان های ترم دوم بود چند مدت نرفتم توی بازی کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشین خوبیه وخیلی جای عالی هست ولیدر خیلی خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدره خوبی داره در کل فکشن خوبیه و میتونم در این فکشن پیشرفت کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4تا 5 بار
 4. mmm28

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طبع ولی در کار جدی صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در گیر درس بودم اون زمان زمان امتحان های ترم دوم بود چند مدت نرفتم توی بازی کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشین خوبیه وخیلی جای عالی هست ولیدر خیلی خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدره خوبی داره در کل فکشن خوبیه و میتونم در این فکشن پیشرفت کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4تا 5 بار
 5. mmm28

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طبع ولی در کار جدی صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در گیر درس بودم اون زمان زمان امتحان های ترم دوم بود چند مدت نرفتم توی بازی کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشین خوبیه وخیلی جای عالی هست ولیدر خیلی خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدره خوبی داره در کل فکشن خوبیه و میتونم در این فکشن پیشرفت کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4تا 5 بار
 6. mmm28

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طبع ولی در کار جدی صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در گیر درس بودم اون زمان زمان امتحان های ترم دوم بود چند مدت نرفتم توی بازی کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشین خوبیه وخیلی جای عالی هست ولیدر خیلی خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدره خوبی داره در کل فکشن خوبیه و میتونم در این فکشن پیشرفت کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4تا 5 بار
 7. mmm28

  سن واقعی: 15 دارم میرم تویه 16 .اسم واقعی: مهدی .در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان در کار جدی اهل شوخی هم هستم .روزانه چه قدر بازی می کنید؟3 الی 4 ساعت .در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00) 15:00تا 18:00 یا 19:00 .چرا فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30کلمه): خیلی تعریفش میکنن و در کل خوب است .چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون خیلی فکشن عالی و لیدر و ساب لیدر خوبی هم داره .روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3یا4 بار
 8. mmm28

  سن واقعی: 15 .اسم واقعی: مهدی .در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان در کار جدی اهل شوخی هم هستم .روزانه چه قدر بازی می کنید؟3 الی 4 ساعت .در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00) 15:00تا 18:00 یا 19:00 .چرا فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30کلمه): خیلی تعریفش میکنن و در کل خوب .چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون خیلی فکشن عالی و لیدر و ساب لیدر خوبی هم داره .روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3یا4 بار