789

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  9
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره 789

 • درجه
  تازه کار
 • تاریخ تولد 02/03/2000

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  ۰۰۲۲۵

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. 789

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۴ • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بازی دوست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید ؟ زیاد
 2. 789

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۴ • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: هیچ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد
 3. 789

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته گی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر بد سخت گیر و تهدید کن که برای حرف زدن fw میده اقلیت بدی نبود ولی با لیدر و ساب لیدر قبلی خوب بود
 4. 789

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری " از طریق کنترل پنل • سن واقعی: ۱۴ • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیمری و pc • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد بین ۶ تا ۷ ساعت شاید بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم • روزانه چند با انجمن را چک می کنید ؟ بین ۱۰ تا ۱۷ بار
 5. 789

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل : • سن واقعی: ۱۴ • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیمری و pc • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد بین ۶ تا ۷ ساعت شاید بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم • روزانه چند با انجمن را چک می کنید ؟ بین ۱۰ تا ۱۷ بار
 6. 789

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل : • سن واقعی: ۱۴ • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق گیمری و pc • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد بین ۶ تا ۷ ساعت شاید بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم • روزانه چند با انجمن را چک می کنید ؟ بین ۱۰ تا ۱۷ بار
 7. 789

  سلام من یه پلیر ارساکیای ام و نظر دارم مثلا چند نفر کلن میزنن اقا یه چیزی باشه تو بازی که چند تاشون گلد بخرن مثلا مثل هستری که ۲۵.۰۰۰ گلد میدی انجوری باشه یه مقدار گلد بدی برای ماه مشخصی اسکین خصوصی و محله خوصوصی داشته باشی بعد برای تمدید اون تعداد گلد نصف بشه مثلا ۱۲.۰۰۰ بشه ۶.۰۰۰ بعد میتینگ هم داشته باشه و ... اگه قبول کنید ممنون میشم واقعا سرورتون عالیه xVampirEx پلیر ارساکیا
 8. 789

  url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/00228"][/url] • سن واقعی: ۱۴ • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق این بازی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۲ تا ۳ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): لا فرقی • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پول • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر نمی کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید زیاااااد
 9. 789

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق این بازی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1 تا 2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): فرقی نداره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ معلمی دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3بار