Abbasealamdar

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  5
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Abbasealamdar

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Abbasealamdar

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: جواد • اسم واقعی: ۱۸ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۷ تا ۲۱ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدرش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵ 
 2. Abbasealamdar

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:22 • اسم واقعی: عباس اقا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۸ تا ۲۲ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۱۰ بار
 3. Abbasealamdar

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از کنترل پنل: سن واقعی: ۲۲ • اسم واقعی: عباس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۶ تا ۹ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ 
 4. Abbasealamdar

  • سن واقعی: 24 • اسم واقعی:محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: pro gamerو مخ بازی • روزانه چقدر بازی می کنید؟5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):10-22 چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن فبلی خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):زیاد کار کردم تو مکانیک • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟خوشم میاد ازش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳بار