fim0

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  11
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره fim0

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 05/05/1997

آخرین بازدید کنندگان نمایه

309 بازدید کننده نمایه
 1. fim0

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم حدی هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 24 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12شب تا 12ظهر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چو بازی بلد نبودن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون همه رفیقای قدیمی ایم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستام هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟همیشه
 2. fim0

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدمی جدی اهل شوخی نستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 24 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): اکثرا 12شب به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون بازی بلد نبودن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به خاطر جایگاه خوبش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به خاطر جایگاه خوبش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ همیشه
 3. fim0

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم وقت شناس و جدی ام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10 صبح تا 10 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بازی نمیکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بازی نمیکردم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چو تصمیم کلن بود • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ همیشه
 4. fim0

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدمی جدی و اهل شوخی نیستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 شب تا 12 ظهر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: 1سال بازی نمیکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون تصمیم کلن بود • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تصمیم کلن بود • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ همیشه
 5. fim0

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم جدی و وقت شناسی هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 تا 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: 1سال بود بازی نمیکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون اولین فکشنی بود که عضو شدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هم لیدر و هم اعضا باحالی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 24 ساعت
 6. fim0

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی:علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدمی جدی هستم و اهل شوخی و اینا نیستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 شب تا 12ظهر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: 1سال بود بازی نمیکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون قبلا لیدر این دسته متوسط بودم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هر موقع آنلاین باشم
 7. fim0

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی- شوخ- قانون مند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 16:00 و 22:00تا 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:1ساله بازی نمیکنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون درآمد داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون جای مناسبی هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هر ساعت
 8. fim0

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی-شوخ-با ‎‫انضباط‬‎ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 16:00 و 21:00 تا 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: 1ساله بازی نمیکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون عاشق هیجان هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هر ساعت
 9. fim0

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم جدی هستم و پایبند به قوانین هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت مشخص نداره اما از 10 صبح هستم تا شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: 1سالی میشه بازی نکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون قبلا لیدر ام بودم و علاقه زیادی دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هر ساعت
 10. fim0

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من آدم جدی هستم.. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2ظهر تا 4ظهر و 9شب تا 12 الی 2 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خیلی وقته نیومدم سرور خود به خود کیک شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای هیجان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه زیادی به دسته متوسط دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هر موقع وقت بشه