ramtonghost1

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  12
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره ramtonghost1

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. ramtonghost1

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: رامتین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و با جنبه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 7 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ این فکشن را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 2. ramtonghost1

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رامتین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4 تا 11 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و استعداد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون نشونه گیریم خوبه و علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار در روز
 3. ramtonghost1

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رامتین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و با جنبه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3 تا 8 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و بلد بودن قوانین • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و داشتن اعتماد به نفس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 4. ramtonghost1

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رامتین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و با جنبه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3 تا 8 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتن خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و بلد بودن قوانین • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و داشتن اعتماد به نفس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 5. ramtonghost1

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به اقلیت های دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بسیار لیدر خوبی هست و خیلی در این فکشن خوش گذشت.
 6. ramtonghost1

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رامتین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان وخوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3 تا 8 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ای که به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و بلد بودن قوانین • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 7. ramtonghost1

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رامتین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3 تا 7 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نداشته ام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و بلد بودن قوانین • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 8. ramtonghost1

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: رامتین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و با جنبه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 05:00 - 11:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به معلمی علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قوانین را بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 9. ramtonghost1

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: رامتین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و خوشحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 07:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این فکشن را دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون پول در این فکشن زیاد است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 10. ramtonghost1

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رامتین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شاد و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 06:00 - 11:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به فکشن PD علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قوانین این فکشن را بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 11. ramtonghost1

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رامتین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامعرفت و با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 06:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون مکانیک بودنو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن ارومیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار