Siavash123

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  4
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Siavash123

 • درجه
  تازه کار
 1. Siavash123

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: سیاوش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فوقالعاده عاشق ماشین و مکانیکی هستم و به خصوص عاشق همچین کاری و بسیار آدم فعالی هستم که میشه گفت در هر کاری فعالیت میکنم و سعی دارم پیشرفت کنم همیشه. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ الی ۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بسیار علاقه دارم به این فکشن و همینطور که گفتم عاشق ماشین و مکانیکی هستم و میدونم که میتونم در این فکشن موفق باشم تا در فکشن های دیگر و دوست دارم در این فکشن پیشرفت کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق ماشین و مکانیکی هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ الی ۴ بار
 2. Siavash123

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سیاوش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فوقالعاده عاشق ماشین و مکانیکی هستم و به خصوص عاشق همچین کاری و بسیار آدم فعالی هستم که میشه گفت در هر کاری فعالیت میکنم و سعی دارم پیشرفت کنم همیشه. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ الی ۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بسیار علاقه دارم به این فکشن و همینطور که گفتم عاشق ماشین و مکانیکی هستم و میدونم که میتونم در این فکشن موفق باشم تا در فکشن های دیگر و دوست دارم در این فکشن پیشرفت کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق ماشین و مکانیکی هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ الی ۴ بار
 3. Siavash123

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سیاوش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فوقالعاده عاشق ماشین و مکانیکی هستم و به خصوص عاشق همچین کاری و بسیار آدم فعالی هستم که میشه گفت در هر کاری فعالیت میکنم و سعی دارم پیشرفت کنم همیشه. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ الی ۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بسیار علاقه دارم به این فکشن و همینطور که گفتم عاشق ماشین و مکانیکی هستم و میدونم که میتونم در این فکشن موفق باشم تا در فکشن های دیگر و دوست دارم در این فکشن پیشرفت کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق ماشین و مکانیکی هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ الی ۴ بار
 4. Siavash123

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: سیاوش • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق ماشین هستم و خبرنگاری اشتیاق خیلی زیادی دارم برای کار در این فکشن و زیاد فعالیت میکنم سعی دارم پیشرفت کنم پس انگیزه زیادی هم دارم و خیلی خیلی دوست دارم در این فکشن پیشرفت هم بکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ الی ۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 09:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن دیگری نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا که فکر میکنم برای این فکشن مناسب ترم تا فکشن های دیگر و بهتر میتوانم کار کنم ور این فکشن تا فکشن های دیگر و خیلی علاقه دارم به این فکشن و می‌خواهم شروع پیشرفت و ادامشو در این فکشن باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این فکشن علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۵ یا ۴ بار