prhmZmlive

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  10
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

4 دنبال کننده

درباره prhmZmlive

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 01/30/2002

آخرین بازدید کنندگان نمایه

485 بازدید کننده نمایه
 1. prhmZmlive

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: پرهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): واقعا نمیدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنگشو دوست دارم دسته متوسط بحالیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون چند روزه بهش علاقه مند شدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6
 2. prhmZmlive

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: پرهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با تجربه گانر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حصلشو نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنگشو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6
 3. prhmZmlive

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: پرهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با تربه خودتون هم منو میشناسید • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حال نمیداد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پول داره لیدرش هم خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قبلا بودم که میدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6
 4. prhmZmlive

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: پرهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با تجربه نابودگر رابر ها • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:حال نمیداد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حال میده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5
 5. prhmZmlive

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: پرهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با تجربه گانر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیام اینجا 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 17:00 18:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حال نمیداد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی باحالهو دوستش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستام اینجان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6
 6. prhmZmlive

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: پرهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تجربه بالا و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیام گارد 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 16:00 17:00 - 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عاقه ای بهش نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تازه گی ها نونش تو روغنه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حال میده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6
 7. prhmZmlive

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: پرهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با تجربه پر حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 - 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حوصلشو نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پئل داره توش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 بار
 8. prhmZmlive

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: پرهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:با تجربه حرفه ای • روزانه چقدر بازی می کنید؟ اگه بیام استورم 9 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حوصلشو نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): استورم رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا هم بودم جایه عالیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 بار