Sina83733

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  15
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Sina83733

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Sina83733

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: https://s2.uupload.ir/files/screenshot_2022-12-22-09-50-57-202_ru.unisamp_mobile.game_8ajw.jpg
 2. Sina83733

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ از اقلیت خسته شدم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: اقلیت خیلی خوب و باحالیه و لیدر خیلی مهربونی داره
 3. Sina83733

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل • سن واقعی: 14سال • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دوست نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲بار
 4. Sina83733

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" • سن واقعی: 14 سال • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش و خوش اخلاق و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خیلی دوستش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم و دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 - 3
 5. Sina83733

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان و فعال و خوش اخلاق و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دوست نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و درآمد خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم و شرایط شو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 - 2
 6. Sina83733

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل • سن واقعی: ۱۴سال • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و فعال و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۷ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تو فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون شرایط شو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 - 2
 7. Sina83733

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل • سن واقعی: 14سال • اسم واقعی: سهیل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال _ خوش اخلاق و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ روزانه ساعت 2 ظهر تا 5 بعد از ظهر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 - 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تو فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه ی زیادی دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم و تمام شرایط شو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 - 2
 8. Sina83733

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:• سن واقعی: 13 سال • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش و خوش اخلاق و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خیلی دوستش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم و دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 - 3
 9. Sina83733

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 سال • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه زیادی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه زیادی دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 - 2