MeGaToPoli

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  35
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره MeGaToPoli

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 08/08/2003

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Asona

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. MeGaToPoli

  •عکس سایز کوچک از ″اطلاعات کاربری″ از طریق کنترل پنل : •سن واقعی : ۱۹ •اسم واقعی : کیانا •در 30 کلمه خود را توصیف کنید : خیر و باادب و عشق بازی •روزانه چند ساعت بازی می کنید : ۳.۵ •در چه ساعت هایی بازی می کنید ؟ (مثلا 08:00 - 12:00) : ۲ساعت سب بازی می کنم ۲ ساعت هم صبح •چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید : چون رنک ۲ رو گرفتم •برای چه می خواهید به این فکشن بیایید : چون یکی از خوبا دسته متوسط •چرا فکر می کنید این فکشن جای مناسبی برای شما است : نمی دونم والا ولی چون علاقه دارم •روزانه چند باز انجمن را چک می کنید : ۵باز
 2. MeGaToPoli

  •عکس سایز کوچک از ″اطلاعات کاربری″ از طریق کنترل پنل •سن واقعی : ۱۹ •اسم واقعی : کیانا •در 30 کلمه خود را توصیف کنید : خیر و باادب و عشق بازی •روزانه چند ساعت بازی می کنید : ۳.۵ •در چه ساعت هایی بازی می کنید ؟ (مثلا 08:00 - 12:00) : ۲ساعت سب بازی می کنم ۲ ساعت هم صبح •چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید : چون رنک ۲ رو گرفتم •برای چه می خواهید به این فکشن بیایید : چون یکی از خوبا دسته متوسط •چرا فکر می کنید این فکشن جای مناسبی برای شما است : نمی دونم والا ولی چون علاقه دارم •روزانه چند باز انجمن را چک می کنید : ۵باز
 3. MeGaToPoli

  •عکس سایز کوچک از ″اطلاعات کاربری″ از طریق کنترل پنل : •سن واقعی : ۱۵ •اسم واقعی : امیر محمد •در 30 کلمه خود رو توصیف کنید : با ادب . بی صبر •روزانه چند ساعت بازی می کنید : بیشتر از ۴ ساعت •در چه ساعت هایی بازی می کنید ؟ مثلا (08:00 - 12:00) سه ساعت که صبح بازی می کنیم دو ساعت هم شب •چرا شما فکشن قبلی خود را ترک کردید : خوب معلوم دیگه برای اینکه بیام دسته متوسط •برای چه می خواهید بیایید به این فکشن (حداقل 30 کلمه) : چون بهترین اقلیت هست •چرا فکر می کنید این فکشن جای مناسبی برای شما است : مهارتم در کشتن •روزانه چند بار انجمن را چک می کنید : خیلی مثلا ۷.۸بار
 4. MeGaToPoli

  •عکس سایز کوچک از ″اصلاعات کاربری″ از طریق پنل : •سن واقعی : ۱۵ •اسم واقعی : امیر محمد •در 30 کلمه خود را توصیف کنید : با ادب •روزانه چقدر بازی می کنید : ۲تا۵ ساعت •در چه ساعاتی بازی میکنید ؟ 18:00 . 22:00 •چرا شما فکشن قبلی خود را ترک کردید : چون می خواستم رنک دو شم و بیام در دسته متوسط •برای چه می خواهید به این فکشن بیاید : جذابیتش و استرسش •چرا فکر می کنید این فکشن جای مناسبی برای شما است : نطری ندارم ولی تو تیر اندازی ماهر هستم •روزانه چند باز انجمن را چک می کنید : ۵
 5. MeGaToPoli

  •عکس سایز کوچک از ″اطلاعات کاربری″ از طریق کنترل پنل: •سن واقعی : ۱۵ •اسم واقعی : امیر محمد •در 30 کلمه خود را توصیف کنید : باادب •روزانه چقدر بازی می کنید : ۲تا۴ ساعت •در چه ساعاتی بازی می کنید ؟ (مثلا 08:00 . 12:00 : 19:00 . 23:00 •چرا شما فکشن قبلی خود را ترک کردید : می خوام در دسته متوسط هم باشم •برای چه می خواهید به این فکشن بیایید ؟ (حداقل 30 کلمه) : می خوام به این فکشن بیام تا قدرت های خودم و توانایی هام رو بسنجم •چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما است : نظری ندارم در این موضوع •روزانه چند بار انجمن را چک می کنید : ۴ الی ۷ بار
 6. MeGaToPoli

  آیا مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید : بله برای چه از اقلیت استفاء می دهید : برای اینکه می خواهم برم دسته متوسط پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader ان بنویسید : ندارم موفق باشید
 7. MeGaToPoli

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: امیر محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نظری ندارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 8. MeGaToPoli

  سن واقعی : ۱۵ اسم واقعی : امیر محمد شعبانی خود را توصیف کنید : با ادب روزانه چقدر بازی می کنید : ۲.۳ در چه ساعاتی بازی می کنید : نامعلوم چرا شما فکشن قبلی خود را ترک کردید : نداشتم برای چه می خواهید به این فکشن بیاید : علاقه چرا فکر می کنید این فکشن جای مناسبی برا شما است : نطری ندارم روزانه چند بار انجمن را چک می کنید : ۳
 9. MeGaToPoli

  سن واقعی : ۱۵ اسم واقعی : امیر محمد در ۳۰ کلمه خود را توصیف کنید : با ادب روزانه چقدر بازی می کنید : ۲ در چه ساعاتی بازی می کنید : نا معلوم چرا شما فکشن قبلی خود را ترک کردید : نداشتم برای چه می خواید به این فکشن بیایید : کمبود نیرو چرا فکر می کنید این فکشن جای مناسبی برای شما است : نطری ندارم روزانه چند بار انجمن را چک می کنید : ۳ بار