Momo

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  13
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره Momo

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Momo

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به فکشن دیگر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خیلی هم عالی
 2. Momo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق نمازخون دائم وضو میگیرم نمازشبم میخونم • روزانه چقدر بازی می کنید؟13 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 12ظهر تا 1شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ خوبه راحت اکتویتی میشه زد و رنک بالا رفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میخام مردم به مقصد برسونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟6.7
 3. Momo

  •عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سلما • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 12تا 1 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ برای رفتن به رنک بالاتر و راحت بودن فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ راحت بودن اکتویتی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4.5
 4. Momo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سلما • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 12تا 1 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ برای رفتن به رنک بالاتر و راحت بودن فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ راحت بودن اکتویتی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4.5
 5. Momo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فایندر اسکیل پنج با مرام خوب عالی عشقی مشتی بچه اصل بچه پولدار با ادب با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 11 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 12تا 12شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اصن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ باحاله جالبه قشنگه بیکار نمیشم کار دارم رفیقام معلمه تا حالا فکشن نرفتم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم بهترین فکشن برا منه (الکی) • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5.6
 6. Momo

  •عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فایندر اسکیل پنج با مرام خوب عالی عشقی مشتی بچه اصل بچه پولدار با ادب با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 11 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 12تا 12شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اصن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ باحاله جالبه قشنگه بیکار نمیشم کار دارم تا حالا فکشن نرفتم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم بهترین فکشن برا منه . • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5.6
 7. Momo

  •عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فایندر اسکیل پنج با مرام خوب عالی عشقی مشتی بچه اصل بچه پولدار با ادب با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 11 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 12تا 12شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اصن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ باحاله جالبه قشنگه بیکار نمیشم کار دارم تا حالا فکشن نرفتم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم بهترین فکشن برا منه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5.6
 8. Momo

  •عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فایندر اسکیل پنج با مرام خوب عالی عشقی مشتی بچه اصل بچه پولدار با ادب با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 11 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 12تا 12شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اصن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ باحاله جالبه قشنگه بیکار نمیشم کار دارم تا حالا فکشن نرفتم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم بهترین فکشن برا منه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5.6
 9. Momo

  •عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فایندر اسکیل پنج با مرام خوب عالی عشقی مشتی بچه اصل بچه پولدار با ادب با حوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 11 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 12تا 12شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اصن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ باحاله جالبه قشنگه بیکار نمیشم کار دارم رفیقام معلمه تا حالا فکشن نرفتم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم بهترین فکشن برا منه (الکی) • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5.6
 10. Momo

  سن واقعی: 17 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق با حوصله فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟11:00تا 2:00 شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟دوست دارم کمک کنم و در سرور فعال باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میزان فعال بودن مناسب بودن  • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5.6
 11. Momo

  • سن واقعی:17 • اسم واقعی: mamad • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با حوصله با اخلاق با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00:تا 02:00شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم _میتوانم بر بیایم _مناسب برای من است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم _میخواهم کاری انجام داده باشم . • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5_4