DAnger1

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  11
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره DAnger1

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. DAnger1

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب/خوش اخلاق/گل/ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ وقتایی که خونم و خواب نیستم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): وقتایی که خونم و خواب نیستم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم تجربه کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10-20
 2. DAnger1

  طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب/خوش اخلاق/گل/ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ وقتایی که خونم و خواب نیستم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): وقتایی که خونم و خواب نیستم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم تجربه کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10-20
 3. DAnger1

  طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب/خوش اخلاق/گل/ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ وقتایی که خونم و خواب نیستم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): وقتایی که خونم و خواب نیستم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم تجربه کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10-20
 4. DAnger1

  طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب/خوش اخلاق/گل/ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ وقتایی که خونم و خواب نیستم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): وقتایی که خونم و خواب نیستم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم تجربه کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10-20
 5. DAnger1

  طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب/خوش اخلاق/گل/ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ وقتایی که خونم و خواب نیستم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): وقتایی که خونم و خواب نیستم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم تجربه کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10-20
 6. DAnger1

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب و به دوستانم احترام میگزارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هر وقت خانه باشم و خواب نباشم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نبودم جزو افراد عادی بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوستام نوشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ادم کشی و درآمد خوبی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10-20
 7. DAnger1

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب/خوش اخلاق/گل/ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ وقتایی که خونم و خواب نیستم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): وقتایی که خونم و خواب نیستم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم تجربه کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10-20
 8. DAnger1

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب/خوش اخلاق/گل/ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ وقتایی که خونم و خواب نیستم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): وقتایی که خونم و خواب نیستم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم تجربه کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10-20