Alikhan

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  6
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Alikhan

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

13 بازدید کننده نمایه
 1. Alikhan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۴ • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با نمک ، صبور ، خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر از ۷ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 11 تا 24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای آمدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حضور در اقلیت های دسته ملایم ، حضور در وار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به دسته متوسط و وار • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر از 4
 2. Alikhan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۴ • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با نمک ، صبور ، خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر از ۷ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 11 تا 24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای آمدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حضور در اقلیت های دسته ملایم ، حضور در وار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به دسته متوسط و وار • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر از 4
 3. Alikhan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۴ • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با نمک ، صبور ، خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر از ۷ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 11 تا 24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای آمدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حضور در اقلیت های دسته ملایم ، حضور در وار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به دسته متوسط و وار • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر از 4
 4. Alikhan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۴ • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با نمک ، صبور ، خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر از ۷ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 11 تا 24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای آمدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حضور در اقلیت های دسته ملایم ، حضور در وار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به دسته متوسط و وار • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر از 4
 5. Alikhan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۴ • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با نمک ، صبور ، خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر از ۷ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 11 تا 24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای آمدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حضور در اقلیت های دسته ملایم ، حضور در وار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به دسته متوسط و وار • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر از 4
 6. Alikhan

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال کوشا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بین 8 تا 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (15:00-00:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به خبرنگاری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ شاید فردی موفق باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۵