MrHosi

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  7
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

2 دنبال کننده

درباره MrHosi

 • درجه
  تازه کار
 • تاریخ تولد 07/21/2006

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  MrHosi

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. MrHosi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین قربانی نژاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق ، توی فن بیان عالی ، خوشرو و خوش حال ، پرانرژی و با پشته کاری قوی ، فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7تا9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 9 تا 11 و از ساعت 12 تا 14 و از ساعت 17 تا 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکش نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه زیادی به تدریس دارم و همچنین معلم نسبت سخت گیری هستم و چون باید شاگرد خوب تربیت کرد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من دوست دارم دبیرشم و به ملتم خدمت کنم و چه جایی بهتر از اینجا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر از 3 بار ویرایش شده در Wednesday ساعت 16:01 توسط MrHosi
 2. MrHosi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین قربانی نژاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق ، توی فن بیان عالی ، خوشرو و خوش حال ، پرانرژی و با پشته کاری قوی ، فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7تا9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 9 تا 11 و از ساعت 12 تا 14 و از ساعت 17 تا 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکش نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه زیادی به تدریس دارم و همچنین معلم نسبت سخت گیری هستم و چون باید شاگرد خوب تربیت کرد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من دوست دارم دبیرشم و به ملتم خدمت کنم و چه جایی بهتر از اینجا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر از 3 بار
 3. MrHosi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین قربانی نژاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق ، توی فن بیان عالی ، خوشرو و خوش حال ، پرانرژی و با پشته کاری قوی ، فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7تا9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 9 تا 11 و از ساعت 12 تا 14 و از ساعت 17 تا 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکش نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه زیادی به تدریس دارم و همچنین معلم نسبت سخت گیری هستم و چون باید شاگرد خوب تربیت کرد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من دوست دارم دبیرشم و به ملتم خدمت کنم و چه جایی بهتر از اینجا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر از 3 بار
 4. MrHosi

  امید دهنت سرویس باگ با من چه کرد تو با من چه کردی
 5. MrHosi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین قربانی نژاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق ، توی فن بیان عالی ، خوشرو و خوش حال ، پرانرژی و با پشته کاری قوی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7تا9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 9 تا 11 و از ساعت 12 تا 14 و از ساعت 17 تا 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکش نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه زیادی به تدریس دارم و همچنین معلم نسبت سخت گیری هستم و چون باید شاگرد خوب تربیت کرد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من دوست دارم دبیرشم و به ملتم خدمت کنم و چه جایی بهتر از اینجا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر از 3 بار
 6. MrHosi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین قربانی نژاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق ، توی فن بیان عالی ، خوشرو و خوش حال ، پرانرژی و با پشته کاری قوی ، فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7تا9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 9 تا 11 و از ساعت 12 تا 14 و از ساعت 17 تا 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکش نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه زیادی به تدریس دارم و همچنین معلم نسبت سخت گیری هستم و چون باید شاگرد خوب تربیت کرد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من دوست دارم دبیرشم و به ملتم خدمت کنم و چه جایی بهتر از اینجا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر از 3 بار
 7. MrHosi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: حسین قربانی نژاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق ، توی فن بیان عالی ، خوشرو و خوش حال ، پرانرژی و با پشته کاری قوی ، فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7تا9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 9 تا 11 و از ساعت 12 تا 14 و از ساعت 17 تا 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکش نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه زیادی به تدریس دارم و همچنین معلم نسبت سخت گیری هستم و چون باید شاگرد خوب تربیت کرد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من دوست دارم دبیرشم و به ملتم خدمت کنم و چه جایی بهتر از اینجا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر از 3 بار