تمامی حمایت مالی

تمامی حمایت مالی

 1. gameyape

  09/15/22

  2,000 تومان
 2. JaDuGaR

  09/10/22

  2,000 تومان
 3. SICKB0Y

  08/30/22

  5,000 تومان
 4. AmirAbas

  08/24/22

  2,000 تومان
 5. SaintSpirit

  08/13/22

  5,000 تومان
 6. RealPablo

  08/04/22

  2,000 تومان
 7. RealPablo

  08/04/22

  2,000 تومان
 8. QysgsAlireza

  07/31/22

  2,000 تومان
 9. Feu

  07/29/22

  5,000 تومان
 10. Feu

  07/29/22

  20,000 تومان
 • وضعیت حمایت مالی

  0 تومان
  جمع حمایت های مالی تا الآن