تمامی حمایت مالی

 • وضعیت حمایت مالی

  301,000 تومان
  جمع حمایت های مالی تا الآن
  1,000,000 تومان
  مقدار مورد نظر هدف

  301,000 تومان از 1,000,000 تومان از هدف محقق شده است.
 • اهداف حمایت مالی

  بروزرسانی سریع تر لانچر، سرور و PYL

  برای کمک کردن به توسعه سریع تر، ما به کمک شما نیاز داریم.

  مجموعه ما برای 5 سال بدون پذیرفتن هرگونه تبلیغات یا مزاحمت در حال بازی کردن به بازیکنان خود سرویس میداده.

  ما امروز به کمک شما نیاز داریم، بابت اینکه تا به امروز با ما همراه بودید قدردان و متشکریم.

   

  پروژه های توسعه کنونی: Launcher v1.2.0, AG:RPG v3.5.0 (سرور) و PYL.  301,000 تومان از 1,000,000 تومان از هدف محقق شده است.
  حمایت مالی کنید