در مورد این گروه

GreenLite // FunBax // Master Family = GFM BAX ورود افراد بی جنبه و سن زیر 17 ممنوع

  1. جدید ترین اتفاق های این گروه
  2. HaJiGaN

    طی روز های اخیر ما بهترین شخص رو از کلن فان بکس از دست دادیم امیرحسین پی ان ان خیلی شخصیت داشت و همیشه همه چیز براش فان بود و هیچ وقت نمیذاشت کسی ازش ناراحت بشه هنوز هنوز که برای ما که هم کلنیمون و داداشمون و همه کسمون بود از دست دادیمش. امیرحسین پی ان ان 3 ماه پیش از دنیا رفت به دلیل بیماری کرونا و تا جایی که اطلاعاتی دست ما ازش رسید گاوداری زده بود و تازه ازدواج کرده بود ولی این خبر فوتش واقعا تمامی نفرات کلن فان بکس و مستیر فیمیلی و گرین لایت رو داغون کرد. !! توجه پست گذاشتنو باز میزارم ولی بی احترامی به هیچ وج نباشه !!
  3.