در مورد این گروه

این گروه مال کسایی هست که از سال ۲۰۲۰ به پایین تر ارساکیا رو پسندیدن ما ضد سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ هستیم و مخصوصا زد پینتبال

  1. جدید ترین اتفاق های این گروه
  2.