آیپی جدید سرور آرساکیا گیم RPG AGSA

Ali

آیپی عددی: 185.112.33.99:7777

Name Server: AGSA.ArSaCiA.iR

 

لطفاً هم زمان از یکی از آیپی های بالا استفاده کنید.